LES ELEGIDES

ACCÉS A LA TERRA I HABITATGE COM EINA DE DESENVOLUPAMENT I IGUALTAT DE GÈNERE


La participació de les dones al procés d’elaboració d’una política de terres i habitatge és fonamental per augmentar l’accés de les dones a la terra. L’experiència mostra que les dones han pogut aconseguir més accés a la terra a través de les reformes agràries a països on la participació de les dones rurals és una política d’Estat ben definida.

Perquè una política d’accés a la terra pugui garantir la igualtat d’accés de les dones, cal basar-la en el principi de la igualtat de gènere, tenir objectius/metes clares sobre igualtat d’accés a la terra, i indicadors i dades de referència per permetre el seguiment. També, segons recomanen els diferents convenis internacionals sobre l’accés a la terra per a dones, cal establir un diàleg on els diferents nivells de govern es responsabilitzin sobre els compromisos en matèria d’igualtat de gènere i desenvolupament econòmic establint alhora metes i objectius. D’altra banda, cal no oblidar en aquest diàleg els estudis tant públics com privats sobre les possibles conseqüències de les polítiques agrícoles i la privatització de propostes quant a l’accés de les dones a la terra. El resultat hauria de ser l’elaboració de polítiques construïdes sobre dades i estadístiques desglossades per sexe sobre la tinença de la terra.

També cal legislar per garantir la igualtat de gènere en l’accés a la terra i garantir l’efectivitat d’aquestes lleis per sobre de les tradicions i les normes culturals que solen ser seguides en lloc de les lleis. Per tot això, aquest taller cerca ser un espai de diàleg i intercanvi per al desenvolupament de capacitats, enfortiment i sensibilització sobre la importància de l’accés a la terra per a les dones. Durant el taller es debatran eines que des de l’àmbit local han servit per donar suport als drets de les dones.

Nombrosos mecanismes de drets humans han assenyalat al llarg dels anys els efectes que tenen la desigualtat de gènere i la discriminació en el gaudi del dret de la dona a un habitatge adequat. Al 2002 la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides va demanar que s’elaborés un estudi sobre l’habitatge adequat i dona i va decidir mantenir al seu programa la qüestió de la igualtat de drets de la dona a la propietat de la terra, l’accés a ella i el seu control, així com la igualtat de drets a la propietat i a un habitatge adequat.

Durant el taller s’exploraran experiències i iniciatives de municipis, liderades per dones electes, que han ajudat a superar els obstacles als què s’enfronten les dones (a tot el món) per gaudir d’aquests drets de manera efectiva i han millorat la ciutat i els barris amb una perspectiva de gènere.

Tornar a notícies