LES ELEGIDES

DONES ELECTES JOVES I POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE


Quan els joves són empoderats amb el coneixement dels seus drets, i equipats amb les habilitats de lideratge, poden manejar el canvi a les seves comunitats i als seus països. Les organitzacions liderades per joves i les seves xarxes, en particular, han de ser  reforçades perquè contribueixen al desenvolupament de capacitats de lideratge cívic entre la gent jove, especialment entre les poblacions marginals.

Vint-i-cinc anys després de l’adopció de la Declaració de Beijing i Plataforma d’Acció l’any 1995, que va marcar l’objectiu internacional d’assolir la igualtat de gènere en la presa de decisions polítiques, les dones encara són sots representades a tots els nivells de lideratge polític i en major mesura, les dones joves. Les dades sobre la participació dels joves als parlaments mostren que només el 2,2% dels parlamentaris són menors de 30 anys i menys de l’1% són dones joves parlamentàries.

La seva exclusió dels processos de presa de decisions és una vulneració al seu dret inalienable d’estar representades i soscava les valuoses aportacions que fan pel bé de totes les persones. Així doncs, la seva participació en la política formal és especialment important en tant que les dones joves són líders destacades amb el compromís cívic i democràtic en temes com el canvi climàtic, el racisme o la igualtat de gènere. També ha quedat demostrat que són fortes defensores d’un entorn més just, sostenible i igualitari per tothom.

Per això, tots els actors, inclosos els governs, la societat civil, les organitzacions multilaterals, els donants i les associacions professionals, haurien de donar suport a les dones adolescents i joves perquè esdevinguin líders; crear oportunitats participin en el disseny de programes i polítiques que afectin les seves oportunitats de vida; i invertir en processos de rendició de comptes dirigits per elles mateixes.

En el marc de l’Agenda 2030, l’ODS 5 (igualtat de gènere i empoderament de les dones i les nines) i l’ODS 17 (aliances), situen les dones en el punt de mira, ja que les dones juguen un paper fonamental en les associacions que compleixen l’Agenda 2030. Una qüestió clau és com ho estem fent per assolir aquests dos objectius i per millorar el lideratge de les dones en l’àmbit local, nacional, regional i global.

El valor del lideratge de les dones es pot veure en les característiques associades al seu estil de lideratge, com ara la cooperació, la col·laboració i la inclusió; totes elles necessàries per avançar millor en els ODS. Els estudis han demostrat que la consciència, el coneixement, les actituds i el suport a l’equitat de gènere milloren:  quan més dones ocupen llocs de lideratge. Els estudis també han demostrat que una major participació política de les dones fa que augmentin les inversions en polítiques i programes de protecció social, salut i educació.

Tornar a notícies