LES ELEGIDES

EINES DE GESTIÓ LOCAL PER COMBATRE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES


L’espai d’intercanvi 1 en el marc de la Trobada internacional de dones electes, Les Elegides, té l’objectiu de contribuir a la generació d’estratègies i accions entre el nord i sud de municipis que estan abordant aquest desafiament global i els que volen començar a fer-ho.

Tot i la diversitat de la realitat social dels diferents territoris que gestionen les administracions locals que participen en aquesta trobada, en tots ells es reflecteix en major o menor mesura que dones i homes estan en diferents condicions: el rol social adjudicat a les dones cap a la llar, la cura de les persones que depenen de la família (nenes, nens, persones molt ancianes, malaltes, discapacitades…) i, a més, entenent que aquest paper té un rang inferior i subordinat a l’otorgat als homes, té conseqüències per a la vida personal, laboral i social de les dones

A més, en molts d’ells, igual que el fenomen de la pobresa ha afectat majoritàriament les dones i la infància, la inseguretat que pateixen les dones als espais públics (dissenyats i organitzats tradicionalment des d’una perspectiva cega a les necessitats de les dones ) ha estat i és diferent de la que experimenten els homes a l’espai públic, sense esmentar la violència dels àmbits privats. És més, la constant invisibilitat dels assumptes vinculats a les dones ha donat lloc que la violència que s’ha exercit sobre nosaltres en l’àmbit privat durant segles es mantingués al marge de les polítiques públiques. La societat mateixa ha estat indiferent al que passava portes endins, alimentant així la normalització de la violència envers les dones i les nenes com un ordre natural de les relacions humanes.

És en aquest marc, en què l’àmbit local, per la proximitat amb la comunitat, rep l’impacte més palpable de la violència de gènere. Però també, aquesta proximitat i els trets distintius de la mateixa identitat local, suggereixen l’oportunitat d’actuar de manera més coherent des d’allò que és local. La “Declaració Mundial de la Unió Internacional d’Autoritats Locals”( ja a l’any 1998 ) sobre les dones al govern local afirmava en aquest sentit: “Els problemes i desafiaments que enfronta la humanitat són globals, però transcorren i han de ser tractats en l’àmbit local”

Paral·lelament, la lluita contra les violències envers les dones i la seva pertinència d’actuar amb una visió local respon a l’enfocament de gènere que abasta diferents categories d’anàlisi com l’accés, l’ús, l’apropiació, el gaudi de l’espai públic, així com l’usdefruit dels serveis i equipaments urbans. Un dret a la ciutat restringit per a les dones en la mesura que la percepció d’inseguretat i les manifestacions concretes de violència retrotreuen la seva mobilitat i el ple gaudi de l’espai públic, condicionant i limitant la seva autonomia, ciutadania activa i qualitat de vida.

Hi ha exemples en l’àmbit mundial, i a Mallorca en concret, on els Governs Locals, han estat pioners en la posada en marxa de les mesures pràctiques que consoliden el dret a la igualtat.

En abordar la problemàtica de la violència de gènere des de l’àmbit local, els governs municipals assumeixen un paper preponderant en l’erradicació d’aquesta plaga, no només perquè les manifestacions i seqüeles són més flagrants en aquest nivell, sinó també perquè l’espai local representa l’origen de les omissions i desigualtats a transformar per a ciutats inclusives i segures.

Tornar a notícies