LES ELEGIDES

EL PAPER DE LES XARXES DE DONES ELECTES EN L’ÀMBIT LOCAL


L’exemple de REFELA, ACOBOL i Basqueskola Sarea.

La recopilació de dades en l’àmbit global sobre la representació de les dones al govern local és un desafiament, en part perquè els processos de descentralització són diferents a cada país i, tenint en compte la gran diversitat d’estructures de governabilitat subnacional, no hi ha una entesa comuna de quin nivell de govern es constitueixen els locals.

Fins fa poc, faltava un sistema estandarditzat per recopilar informació sobre dones als governs locals. Per això, ONU Mujeres ha desenvolupat la metodologia i actualment compila dades per mesurar la proporció mundial de llocs ocupats per dones al govern local, amb l’objectiu de monitorar el progrés cap a l’assoliment de la meta 5.5 dels ODS: “Participació efectiva i igualtat d’oportunitats per al lideratge en tots els nivells de presa de decisions a la vida política, econòmica i pública”.

Hi ha una àmplia varietat de sistemes electorals a tot el món, que responen a diferents necessitats en termes de rellevància històrica, representació, governabilitat i estabilitat. Tots els sistemes electorals tenen el seu propi valor, i cadascun té avantatges i desavantatges en termes de representació i governabilitat, així com implicacions concretes respecte a l’elecció de dones. Si bé tots els sistemes electorals poden contribuir al funcionament de la democràcia, cap no és neutral pel que fa al gènere, ja que tenen un gran impacte en la representació política de les dones.

Les llibertats de reunió pacífica i d’associació són un pilar clau dels principis i institucions democràtics i dels processos electorals creïbles. Arreu del món, les associacions de dones i altres organitzacions de la societat civil continuen advocant per la igualtat de gènere i els processos electorals inclusius malgrat les amenaces existents per al gaudi d’aquestes llibertats i la tendència mundial actual de reducció de l’espai cívic. A molts països, els esforços d’incidència de les associacions de dones han contribuït al canvi social positiu a llarg termini, augmentant la participació de les dones i fomentant la igualtat.

Tot i això, la contribució de la societat civil per promoure la igualtat de gènere i la participació de les dones en les eleccions no es limita exclusivament als esforços d’incidència, sinó que cobreix un espectre molt més ampli del procés electoral, a través d’una àmplia varietat d’activitats, com l’educació cívica i electoral, l’observació electoral, el desenvolupament de capacitats i la formació, entre d’altres.

La incidència és una forma de participació en els afers públics i té el potencial d’ajudar individus i organitzacions a promoure i protegir els drets humans. A molts països, les associacions de dones han tingut un paper important en el foment de la igualtat de gènere i la participació de les dones en la política i les eleccions.

Les estratègies d’incidència utilitzades pels grups de dones al llarg del procés electoral poden dirigir-se a diversos actors i buscar una àmplia varietat d’objectius, inclosos un equilibri de gènere més gran entre els candidats, en els llocs de presa de decisions al si dels partits polítics, entre els observadors, a l’administració electoral i altres actors; influenciar agendes polítiques i el debat públic; donar suport a la reforma legal i la revisió dels procediments electorals; promoure una cobertura mediàtica sensible al gènere en el procés electoral; i enfortir el component de gènere en l’observació d’eleccions, entre d’altres.

Tornar a notícies