LES ELEGIDES

LA IMPORTÀNCIA DE LA REPRESENTACIÓ DE LES DONES EN LA POLÍTICA LOCAL: FITES I DESAFIAMENTS


Des de l’àmbit local fins al global, el lideratge i la participació política de les dones es veuen restringides. Les dones estan sots representades a diferent escala: ja sigui com a votants, en llocs de lideratge, càrrecs electes, a l’administració pública, al sector privat o al món acadèmic. Tot això malgrat les seves capacitats provades com a líders i agents de canvi, i el seu dret a participar en igualtat de condicions a la governabilitat democràtica.

De manera global, les dones enfronten diversos obstacles per participar en la vida política. En alguns països hi ha barreres estructurals a través de lleis i institucions discriminatòries que encara limiten les opcions de les dones per postular-se per a un càrrec. Les bretxes en accés a l’educació i la formació signifiquen que les dones tenen menys probabilitats que els homes de tenir l’educació, els contactes i els recursos necessaris per convertir-se en líders efectius.

D’altra banda, diferents estudis mostren que,  un nombre més gran de dones al parlament contribueix a una major atenció als problemes de la dona. Per això, la participació política de les dones és un requisit previ fonamental per a la igualtat de gènere i la democràcia. Facilita la participació directa de les dones en la presa de decisions públiques és un mitjà per garantir una millor rendició de comptes davant seu.


Les decisions i polítiques dels governs locals sobre habitatge, seguretat, transport i economia influeixen i afecten la vida de les dones i els homes. És per això que la participació i representació igualitària de les dones en aquests processos de presa de decisions és bàsica per prioritzar les necessitats i les qüestions pràctiques de les dones a les agendes dels governs locals i per localitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Les administracions locals amb enfocament i equitat de gènere poden ser un pas important per ajudar a aconseguir l’equilibri de gènere en l’àmbit nacional.
No obstant això, les dades de 133 països mostren que les dones constitueixen 2,18 milions, el 36% dels membres elegits als òrgans deliberatius locals. Només dos països han arribat al 50%, i altres 18 països tenen més del 40% de dones al govern local.

Des del Fons Mallorquí, seguint el nostre compromís amb l’Agenda 2030 i en especial amb la fita 5.5: “Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris a la vida política, econòmica i pública”, hem organitzat la Trobada internacional de dones electes amb l’objectiu de donar visibilitat a la participació de les dones en la presa de decisions i fomentar la creació de xarxes de col·laboració.


Com a associació d’administracions públiques locals i regionals, el Fons Mallorquí considera que la participació i el lideratge equitatius de gènere a la vida política i pública són essencials per assolir els ODS de l’Agenda 2030.  Per això, a través dels projectes de cooperació per al desenvolupament que finança en països com Palestina, El Líban, Níger, Senegal, Bolívia o El Perú, promou l’enfortiment de la democràcia local i la ciutadania activa. Tots aquests projectes estan formulats des de la perspectiva de gènere.


Així doncs, Les Elegides vol ser un espai per intercanviar experiències i reflexionar sobre els reptes als quals s’enfronta la política pública per tal de garantir la participació sociopolítica plena i igualitària entre homes i dones arreu del món. Paral·lelament, cerca l’intercanvi d’idees i experiències entre el Sud i el Nord global per millorar el bon govern i per incorporar l’enfocament de gènere a la democràcia local.

Tornar a notícies